Rezervace

víceúčelového hřiště s umělým povrchem :

Vážení návštěvníci,
po dobu zimního období LISTOPAD-ÚNOR  je používání hřiště podmíněno telefonickou nebo ústní domluvou se správcem hřiště:
mobil +420 725 158 525 .
Na objednávky z rezervačního systému, nebude brán zřetel.  Děkujeme za pochopení.

 1. Klikněte na den, na který chcete rezervaci. Pod kalendářem se otevře hodinový přehled, Zde poznáte volné a obsazené hodiny.
 2. V pravém sloupci zadejte začátek a konec rezervace a vyplňte formulář : jméno, příjmení, mail, telefon, poznámka ( napište sport, který budete provozovat) a zaškrtněte souhlas s provozním řádem.
 3. Klikněte na tlačítko „Rezervovat“.
 4. Potvrzení registrace. Vám příjde na Vámi zadanou mailovou adresu.

Rezervační formulář :

 

Zásady správného používání víceúčelového hřiště s umělým povrchem :

 • Vstup na hřiště s umělým povrchem je povolen pouze ve sportovní obuvi s rovnou podrážkou, řádně očištěnou. Platí přísný zákaz vstupu v kopačkách jakéhokoli typu, obuvi s podpatkem a obuvi s černou podrážkou.  (eventuální posouzení vhodnosti obuvi je zcela v kompetenci správce areálu).
 • Pro malou kopanou lze použít pouze futsalový míč.
 • V prostorách areálu platí přísný zákaz kouření a požívání alkoholických nápojů
 • V případě zjištění jakékoliv závady ve sportovním areálu je uživatel povinen tuto skutečnost neodkladně oznámit správci.
 • Uživatel je povinen uhradit provozovateli sportovního areálu veškeré škody a ztráty, které byly způsobeny jeho vinou.

Rezervace víceúčelového hřiště s umělým povrchem se provádí :

 1. On-Line – rezervačním systémem – nejpozději den předem – na webových stránkách sportareálu : www.sportareal-zichlice.cz
 2. mailem – nejpozději den předem – sportareal.zichlice@gmail.com
 3. Telefonicky – min. 3 hodiny před termínem – mobil : +420 725 158 525
 • Rezervační systém je vypracován pro multifunkční hřiště s umělým povrchem
 • On-line rezervace je upřednostněna před jinou formou rezervace.
 • On-Line rezervaci je možné provést minimálně den předem.
 • Při rezervaci je objednatel povinen uvést jméno a kontakt, aby mohl být v případě neočekávaného uzavření areálu správcem či provozovatelem informován.
 • Víceúčelové hřiště s umělým povrchem je po rezervaci přístupné veřejnosti dle stanoveného časového rozvrhu.
 • Uživatelem – nájemcem sportovního areálu může být jednotlivec nebo skupina.
 • Telefonickou rezervaci v den nájmu lze sjednat, minimálně 3 hodiny před termínem nebo po dohodě se správcem, ale ten jí není povinen vyhovět.
 • Maximální doba rezervace hřiště je 3 hodiny (mimo celodenního pronájmu) a uživatel zodpovídá za dodržení této doby. Tuto dobu lze prodloužit, pokud není další zájemce o hřiště.
 • Velké akce pořádání turnaje nebo soutěží většího rozsahu nahlásí organizátor správci sportoviště 14 dní před jejich konáním, aby provozovatel stanovil podmínky konání akce.
 • Nelze-li ze strany uživatele dodržet předem domluvenou rezervaci, je toto povinen oznámit správci nejpozději 3 hodiny před dobou domluvené rezervace. Neučiní-li tak, nebude příště brán zřetel na jeho další rezervace sportovišť. Toto neplatí, dojde-li k náhlé změně klimatu (déšť, povětrnostní podmínky atd.), a nelze rezervované sportoviště využít. V tomto případě může uživatel správce o změně informovat minimálně 3 hodiny před rezervací, TELEFONICKY.